Kunst en kunstenaars

De bloeiperiode van de Nederlandse kunst vond ongetwijfeld plaats tijdens de zogenaamde Gouden Eeuw (1602 tot 1702). Het Rijksmuseum in Amsterdam is nog steeds een getuige van deze bloeiperiode, met een enorme verzameling van beroemde kunstenaren van deze tijd. Maar ook buiten de Gouden Eeuw hebben beroemde Nederlandse kunstenaars de internationale kunstgeschiedenis sterk beïnvloed.

Nederlandse kunst in de Gouden Eeuw

Tijdens de Gouden Eeuw zijn veel schilders in Nederland beroemd geworden en hebben een grote invloed gehad op Europese kunst. Twee kunstenaars zijn bijzonders succesvol geweest: Rembrandt van Rijn en Johannes Vermeer.

Rembrandt van Rijn (1606-1669) geldt als de grootste kunstenaar in Europa van de zeventiende eeuw. Hij schilderde niet alleen maar was ook bevlogen in het etsen en tekenen. Rembrandt is vooral bekend voor het gebruik van licht en donker in zijn schilderijen. Door het gebruik van een sterk contrast maakt hij de toeschouwers duidelijk waar zij hun aandacht op moeten richten. Rembrandt heeft veel zelfportretten geschilderd, maar is ook bekend als historieschilder.

Johannes Vermeer (1632-1675) leefde en werkte voornamelijk in Delft. Zijn beroemdste schilderijen zijn Het Meisje met de Parel en Het Melkmeisje. Hij had een voorkeur voor schilderijen met een voorstelling uit het dagelijkse leven. Door de opbouw van onderwerpen op elk doek lijkt het alsof afgebeelde personen betrapt zijn bij hun dagelijkse bezigheden. Vermeer schilderde ook stadsgezichten van Delft. Zelfs vandaag nog praten veel Nederlanders over de prachtige Nederlandse hemel en bedoelen daarmee meestal de hemel boven Delft zoals Vermeer hem heeft geschilderd. Vermeer gebruikte vaak pure pigmenten in zijn schilderijen waardoor deze nog steeds een intense kleur hebben. Vooral het loodtingeel en ultramarijn, zoals op het doek van Het Meisje met de Parel te zien, zijn kenmerkend voor Vermeer. Vermeer werkte vooral in opdracht en schilderde maar twee tot drie doeken per jaar. Pas lang na zijn dood, in de negentiende eeuw, werden Vermeers werken beroemd en gewild. Omdat Vermeer veel van zijn schilderijen niet signeerde, zijn er nog steeds veel valse Vermeers in omloop.

Moderne Nederlandse kunst

De twee kunstenaars die het beeld van de Nederlandse kunst in de negentiende en twintigste eeuw het meeste hebben beïnvloed zijn waarschijnlijk Vincent van Gogh en Piet Mondriaan. Vincent van Gogh (1853-1890) wordt gezien als de grootste schilder van de negentiende eeuw. Zijn werk valt onder het postimpressionisme en zijn schilderijen hebben de kunststromingen van de twintigste eeuw zoals het expressionisme sterk beïnvloed. De beroemdste schilderijen van Van Gogh zijn De Aardappeleters, De Zonnebloemen en De Sterrennacht. Tijdens zijn leeftijd kreeg van Gogh geen erkenning van het publiek en hij had moeite om financieel boven water te blijven. Van Gogh schilderde al zijn werk binnen tien jaar en pleegde uiteindelijk zelfmoord.

Piet Mondriaan (1872-1944) was niet alleen een schilder maar ook een kunsttheoreticus. Zijn late werk is het bekendst en worden gekenmerkt door horizontale en verticale zwarte strepen en het gebruik van primaire kleuren. Mondriaan ontwikkelde de kunsttheorie genaamd Nieuwe Beelding en maakte deze onder andere bekend door zijn medewerking aan het tijdschrift De Stijl. Mondriaan heeft met zijn werk en zijn kunsttheorie niet alleen andere schilders beïnvloed maar ook architecten en meubelontwerpers.